Voertuigen en kledij

Elementen

In deze categorie toepassingen, wordt enkel het logo van provincie Antwerpen toegevoegd aan de bestaande elementen in de toepassing / huisstijl van de submerken. 

Uiteraard gelden hierbij ook de gebruiksregels van het logo. Dat gaat dan over de beschermzone, het gebruik op witte ondergrond en andere zaken zoals beschreven in de huisstijlgids van provincie Antwerpen onder het onderdeel `Bouwstenen - Logo’. 

Toepassingen:

  • personenauto’s
  • bestelwagens
  • fietsen
  • bedrijfskledij
  • sportkledij

T-shirt

T-shirt (kleur)