Marketing Communicatie

Elementen

In deze categorie toepassingen voegen we als submerken aan de bestaande elementen in onze toepassing / huisstijl het logo van provincie Antwerpen én twee extra huisstijlelementen toe: een (optionele) descriptor en een aparte logo-zone waar we het logo van provincie Antwerpen en de descriptor in plaatsen.

Binnen deze categorie vallen volgende type toepassingen:

  • Externe communicatie (advertenties, posters, websites,…)
  • Interne communicatie (magazine, e-newsletter,…)
  • Promotieartikelen (beursstand, relatiegeschenken,…)

Descriptor

Wat is het

We gebruiken de descriptor om op een condense en uniforme manier de afzender te identificeren en alle praktische info / contactgegevens te bundelen (bvb adresgegevens, url, …).

Niet verplicht

Als de vermelding van de afzender of de contactgegevens niet noodzakelijk is, moet de descriptor niet gebruikt worden.

Plaatsing

Als we een descriptor gebruiken wordt, plaatsen we deze steeds in de logo-zone van provincie Antwerpen op een witte achtergrond.

Descriptor verhouding

Om een zekere uniformiteit te bewaren tussen descriptor en logo staan deze in verhouding t.o.v. elkaar. Beide elementen dienen ook in verhouding vergroot of verkleind te worden. Daar waar kan, moet deze verhouding gerespecteerd worden. 

Elementen 

De naam van het submerk wordt in de descriptor steeds voluit geschreven. Het adresdeel bestaat bvb uit contactgegevens en een url. hoeveel en welke gegevens hier opgenomen worden, is vrij te bepalen door het submerk. 

Als uitzondering kan er ook gebruik gemaakt worden van een qr code. 

Descriptor opbouw

De descriptor gebruiken we als aanvullend element bij het logo, om in detail te duiden van welke dienst en departement een bepaalde communicatie afkomstig is. 

Opbouw logo-zone

Als basis plaatsen we de schuine lijn, en zo creëren we een logo-zone waarin we het logo van provincie Antwerpen en de descriptor plaatsen. 

De logo-zone kan zich zowel onderaan als bovenaan bevinden. In deze logo-zone mag geen enkel ander grafisch of tekstueel element geplaatst worden. Deze zone is exclusief voorbehouden voor het logo provincie Antwerpen en de descriptor.

Deze logo-zone heeft steeds een witte achtergrond. 

Afbakening logo-zone

De logo-zone van provincie Antwerpen moet steeds duidelijk afgebakend zijn van de vrije zone voor het submerk. Indien deze logo-zone grenst aan een wit vlak, maken we de schuine lijn grijs voor een zichtbaar onderscheid.

Sponsorzone

Sponsorlogo’s komen in een aparte balk onderaan de pagina of in de vrije zone van het submerk. Sponsorlogo’s kunnen nooit in de zone van het logo provincie Antwerpen geplaatst worden. De grootte van een sponsorlogo is ondergeschikt aan de grootte van het provincielogo.

Plaatsing

Deze sponsorzone is vrij te plaatsen in de opmaak, maar wel buiten  de logo-zone van provincie Antwerpen. 

Achtergrondkleur

De achtergrondkleur is vrij te kiezen. Wanneer we werken met een witte sponsorbalk die grenst aan de logozone van ‘provincie Antwerpen’, dan moet de logozone van de ‘provincie Antwerpen’ en de sponsorbalk van elkaar gescheiden worden met een grijze lijn.

Logo-zone in meerzijdige uitingen

Bij meerzijdige uitingen (bijvoorbeeld cover en backcover) volgt de provincie Antwerpen logo-zone steeds het submerk logo. Staat het submerk logo op de voorzijde, dan staat de provincie Antwerpen logo-zone ook op de voorzijde. 

Uitzonderlijk formaat (liggend)

Als de opmaak een uitzonderlijke verhouding heeft is het niet mogelijk om de schuine lijn horizontaal te gebruiken. In dat geval mogen we de schuine lijn verticaal gebruiken zoals aangegeven in de figuur hiernaast.

De verhouding die we hanteren voor het bepalen van deze zone is 1/5 van
de lengte.

Uitzondering kleurgebruik logo

Als het submerk het eigen logo aanpast naar een afwijkende eenkleurige versie, dan kan het provincie Antwerpen logo volgen. Het logo van de provincie Antwerpen mag dan aangepast worden aan de kleur van het logo van het submerk. 

De omzetting naar een eenkleurig provincie Antwerpen logo mag de leesbaarheid van het logo en de descriptor niet in het gedrang brengen. Indien dit wel zo is wordt de zwart-wit versie gebruikt. 

Advertentie Full color

Op deze en volgende pagina’s geven we een aantal voorbeelden van het gebruik van de logo-zone. Ook verduidelijken we de uitzondering van de kleuraanpassing van het provincie Antwerpen logo aan de hand van enkele voorbeelden. 

Toevoeging full colour logo provincie Antwerpen, descriptor en schuine lijn, op een witte achtergrond.

Advertentie 1 kleur

Toevoeging eenkleurig logo provincie Antwerpen, descriptor, schuine lijn op een witte achtergrond. 

In het voorbeeld met de gele ondersteunende kleur plaatsen we het logo van provincie Antwerpen in het zwart, omdat de leesbaarheid in gedrang komt bij gebruik van de kleur van de advertentie. 

Advertentie met sponsorbalk

Toevoeging eenkleurig logo provincie Antwerpen, descriptor en schuine lijn op een witte achtergrond. 

Staander/spandoek

Toevoeging full colour logo provincie Antwerpen, in de aparte logozone. 

Uitzondering: Facebook en Twitter

Tekst en logo’s op een omslagfoto van een Facebookaccount of Twitteraccount worden op een smartphone, tablet of computerscherm vaak niet goed weergegeven. Daarom voegen we bij deze toepassingen geen logo van het moedermerk provincie Antwerpen toe.

Het logo van het submerk wordt in de profielfoto vermeld.