Logo

Over ons logo

Ons logo is een vormelijke vertaling van ons inhoudelijke verhaal. Dat verhaal vertrekt vanuit het gegeven dat de provincie instanties, regio’s, steden, gemeenten, dorpen en mensen samenbrengt. Door proactief en ondersteunend handelen, genereert de provincie nieuwe kansen en oplossingen uit deze diversiteit. 

De basisvorm is een opwaartse driehoek. Die staat symbool voor de provincie als stuwende kracht. De provincie die partijen samenbrengt en door daadkrachtig optreden het geheel naar een hoger niveau tilt om zo tot oplossingen te komen. De driehoek krijgt een invulling met een patroon van ongelijke vlakken. Deze vlakken vormen een plattegrond van de provincie, maar staan vooral symbool voor de grote diversiteit aan instanties en mensen in onze provincie. En voor de diversiteit in de eigen organisatie, producten en diensten. De driehoek omsluit alle vlakken en brengt zo eenheid en kracht in deze diversiteit. 

De kleurschakering illustreert de dynamiek en diversiteit in de provincie. Het staat voor beweging, vooruitgang en innovatie. 

Logo kleurversies

Het primaire logo is het kleurlogo op een witte achtergrond. Deze witte ondergrond is een belangrijk deel van de huisstijl van de provincie Antwerpen. Het is een consistent gegeven dat op alle uitingen terug komt en daardoor een herkenbaar element is. 

Gebruik altijd de voorkeursversie van het logo wanneer dit technisch mogelijk is. Wanneer het technisch onmogelijk is om de voorkeursversie te gebruiken kiezen we voor de tweede of de derde versie. 

Taalversies

Naast de Nederlandstalige versie van het logo is er ook een Frans-, Duits- en Engelstalig logo beschikbaar.

Downloads: 
BijlageGrootte
Package icon Logo Frans1.69 MB
Package icon Logo Engels1.7 MB
Package icon Logo Duits1.69 MB

Beschermzone

Met het oog op een optimale visuele impact voorzie je best een minimale vrije (wit)ruimte rondom het logo. 

Om de beschermzone te bepalen gebruiken we de hoogte van de driehoek uit het logo. 

Concreet betekent dat dat er zich binnen dit kader niets anders mag bevinden dan het logo. 

Uitzondering

Wanneer het logo te klein dreigt te worden, je gebruik maken van de helft van de hoogte van de driehoek om de beschermzone te bepalen. 

Minimale grootte van het logo op A-formaten

Voor de zichtbaarheid van het logo leggen we een minimale grootte vast. Deze minimale grootte werd bepaald met de hoogte van het beeldmerk in verhouding tot een layout-oppervlak in een A-formaat.

Minimale hoogte van het beeldmerk in het logo t.o.v. de hoogte van het
A-formaat:

A4 of een groter A-formaat staand: 1/30
A4 of een groter A-formaat liggend: 1/21
A5 staand: 1/21
A5 liggend: 1/15

Minimale grootte voor formaten kleiner dan A5

Voor de zichtbaarheid van het logo op formaten kleiner als een A5-formaat, legden we een minimale grootte van 5mm vast voor drukwerktoepassingen en 20px voor beeldschermtoepassingen.

Baseline

Plaatsing

Een eventuele baseline wordt ofwel bij het logo geplaatst, ofwel vrij in het vlak. Als de baseline bij het logo komt, staat de positionering vast.

Kleur

De baseline bij het logo zetten we in een vaste kleur rood (pms 200).