Grid

Basisgrid

We hernemen het lijnenspel uit het logo als basis voor een grafisch grid. Zo refereert heel onze visuele identiteit altijd aan de opbouw van het logo. 

Het grid heeft een dubbele functie. Het laat niet alleen een grote flexibiliteit en diversiteit aan lay-outs toe, maar zorgt tegelijkertijd voor een grote herkenbaarheid.

Minimaal gebruik

Om de eigenheid en stijl van de provincie Antwerpen te bewaren, maken we gebruik van minimaal 2 lijnen uit het basisgrid of de extra lijnen beschreven op de vorige bladzijde. 

Dit zorgt voor steeds hetzelfde visueel gevoel in alle communicatie van de provincie Antwerpen en zo ook voor een herkenbaar beeld.

Logo en descriptor

Het logo en de optionele descriptor plaatsen we altijd op een witte achtergrond, ofwel in hetzelfde vlak, ofwel in een apart vlak.

Invulling grid

Kleur

Vlakken in het grid vullen we in met primaire kleuren, secundaire kleuren en grijswaarden. Er kan gespeeld worden met kleurgradaties en -transparantie.

Fotografie

Vlakken in het grid kunnen ingevuld worden met één of meerdere foto’s.

Typografie

Buiten het vast gebruik van het font en zijn gewichten zijn er binnen de typografie geen restricties. We kunnen de vlakken vrij invullen met typografie.

 

Basisformaten

Als basis gebruiken we het grid op A5 formaat, zowel staand als liggend. Dat grid kan je proportioneel schalen naar formaten groter dan A5.

Afwijkende formaten

Bij formaten die afwijken van de verhoudingen volgens de A-standaard of formaten kleiner dan A5 kunnen we een bepaalde uitsnede van het grid kiezen als basis. 

Het basisgrid dat we hiervoor gebruiken is het grid op A5 formaat, zoals eerder omschreven. Dat grid mag enkel vergroot worden en nooit verkleind naar een kleiner formaat dan A5.