Fotografie

Beeldtaal

De fotografie in de toepassingen van provincie Antwerpen is bijzonder divers. Daarom zijn er slechts beperkte richtlijnen, die enkel betrekking hebben op sfeerfotografie. 

De criteria die we hanteren worden hieronder omschreven en in het moodboard hiernaast visueel weergegeven. 

  • Open en positief karakter.
  • Kleurbeelden waar mogelijk.
  • Beelden met beweging: we brengen levendige, actieve mensen in beeld.
  • De fotografie staat dicht bij de mensen/bewoners.
  • Wij kiezen voor spontane en directe fotografie.