Ons merk

Dit maakt ons uniek.

Omdat het leven van mensen niet stopt aan de grenzen van steden en gemeenten, zorgt de provincie Antwerpen voor oplossingen die net die grenzen overstijgen.

De provincie Antwerpen streeft ernaar een unieke positie in te vullen: we kunnen de zaken vanuit een breder perspectief bekijken dan de steden en gemeenten, en tegelijkertijd toch dichter bij de mensen staan dan de Vlaamse Overheid.

Zo zijn we groot genoeg om voor veel mensen iets te kunnen betekenen en net klein genoeg om de eigenheid van die mensen niet uit het oog te verliezen. We zien dus het bos zonder de bomen te vergeten.

“Groot genoeg om veel te doen.
Klein genoeg om veel te kunnen betekenen.”

Dit willen we bereiken.

Achter de schermen wordt vaak het belangrijkste werk verricht. Ook bij de provincie Antwerpen is niet alles wat we presteren even herkenbaar of opvallend. En dat is jammer. Want wie geweldig werk levert, verdient daar natuurlijk de nodige erkenning voor. Daarom willen we voortaan de steden, gemeenten en onze inwoners nog duidelijker en herkenbaarder gaan betrekken bij wat we doen (en waarom we het doen).

Want wat we doen, doen we goed. En dat mag gerust gezien worden.

"Want wat we doen, doen we goed.
En dat mag gerust gezien worden."

Onze merkessentie.

Dit willen we zijn.

De provincie Antwerpen beschikt zoals gezegd over een enorme rijkdom: onze verscheidenheid. Er is niet alleen enorm veel diversiteit binnen onze provincie, ook onze medewerkers zijn divers.

Die verscheidenheid aan medewerkers is geen belemmering, maar zorgt er net voor dat het geheel meer is dan de som van de delen.

Zo kunnen we intern goed samenwerken, en kunnen we tegelijkertijd als geen ander overweg met de brede waaier aan externe uitdagingen die een dynamische provincie als de onze met zich meebrengt.

“Sterk in verscheidenheid.”

Onze waarden.

Dit is hoe we willen werken.


Hoe we ons als provincie opstellen en gedragen, beschrijven we met 3 merkwaarden.

Het zijn niet zomaar 3 woorden op papier. Elk van onze merkwaarden is zorgvuldig gekozen en samen vormen ze onze leidraad bij alles wat we doen.

Verzorgen
De provincie Antwerpen ondersteunt
De provincie Antwerpen beschermt
De provincie Antwerpen helpt

Als dienstverlener ondersteunen we natuurlijk onze verschillende partners, maar nemen we ook initiatief en geven we de nodige impulsen. We zorgen er op die manier voor dat elke speler in de provincie (de steden en gemeenten, maar ook de bedrijven en de inwoners) op een tastbare en positieve manier de kracht van de provincie merkt.

Vernieuwen
De provincie Antwerpen onderneemt
De provincie Antwerpen vernieuwt
De provincie Antwerpen prikkelt

De provincie Antwerpen engageert zich om elke dag opnieuw haar nut te bewijzen. Door actief en met een open blik nieuwe uitdagingen aan te gaan. We tonen onze meerwaarde door te streven naar innovatieve en duurzame oplossingen voor uitdagingen op kleine en grote schaal.

We putten onze trots uit de voorbeeldfunctie die we vervullen voor onze partners en medewerkers. Dit kan natuurlijk alleen als we zelf in alles wat we doen innovatief en creatief zijn.

Verbinden
De provincie Antwerpen werkt samen
De provincie Antwerpen faciliteert
De provincie Antwerpen verbindt

De provincie Antwerpen streeft ernaar win-winsituaties te creëren tussen verschillende partijen. Zo verbinden we regio’s, steden en gemeenten maar ook de bedrijven en verenigingen die er actief zijn, én de inwoners. Telkens zien we de verschillen tussen de partijen niet als struikelblok, maar als kracht. Door inspirerende oplossingen op maat aan te bieden combineren we de sterktes en compenseren we de zwaktes van onze partners.

Onze stem.

Dit is hoe we klinken.

De stem van de provincie Antwerpen moet uniek en altijd herkenbaar zijn. In elke situatie en voor elke doelgroep. Net als de stem van je moeder, die je uit duizenden kan onderscheiden.

De toon waarmee de provincie praat, kan wisselen. Net zoals de toon van je moeders stem kan variëren naargelang tegen wie ze praat en waarover ze praat. Soms moeten we duidelijk en zakelijk zijn; op andere momenten net begripvol en dichtbij.

Dus, onze stem blijft dezelfde en herkenbaar, de toon kan veranderen naargelang de doelgroep en de boodschap.

“Vertrouwd, fier en pittig.”

De stem van de provincie Antwerpen moet passen bij onze waarden (verzorgen, vernieuwen, verbinden) maar moet ook voldoende generiek zijn om onze zeer diverse doelgroepen mee aan te spreken.

Onze stem is:

  • Vertrouwd

    omdat we als ondersteunende partner de afstand tussen ons en onze doelgroepen zo klein mogelijk willen houden.

  • Fier

    omdat we terecht fier kunnen zijn op wat we samen met onze partners verwezenlijken.

  • Pittig

    omdat we geen volgers zijn en creatief en nieuwsgierig zaken op een andere manier durven bekijken en formuleren. Deze houding moet ook in onze manier van communiceren terug te vinden zijn.

Vertrouwd

Vertrouwd praten betekent afstand verkleinen.
Enerzijds: geen dure, moeilijke woorden, maar toegankelijke, klare taal. Anderzijds: communicatie die blijkt geeft van kennis van leefwereld van de ontvanger. Weten tegen wie je praat dus.

Vertrouwd is niet: familiair, amicaal
Vertrouwd is wel: dichtbij, je-vorm

Fier

Enkel wanneer wij zelf met trots over onze provincie spreken, kunnen anderen dat ook gaan doen. Daarom minimaliseren we onze inspanningen niet en pakken we uit met wat we verwezenlijken.

Fier is niet: arrogant,overpromising
Fier is wel: zelfzeker,enthousiast

Pittig

Wat ons kenmerkt is dat we geen zwijgzame volger zijn, maar net een slimme initiatiefnemer. Daarom past pittigheid goed in onze stem. Het geeft ons karakter.

Pittig is niet: brutaal, bijdehand
Pittig is wel: snugger, eigen mening

Onze beeldtaal.

Dit is hoe we onze provincie in beeld brengen.

Onze provincie blinkt uit in verscheidenheid, dus richtlijnen voor beeldgebruik moeten genoeg ruimte laten voor die verscheidenheid. Tegelijk moeten de beelden die we gebruiken ook volledig gebaseerd zijn op onze waarden.

Noot: indien er gewerkt wordt met een beeld van een kunstenaar of een specifiek campagnebeeld dat extern werd aangeleverd, kunnen uiteraard deze beelden gewoon gebruikt worden.

Levendig – Op ooghoogte – Echt

Levendig

We geven de voorkeur aan actieve beelden waar beweging (schwung) in zit. De kracht en energie die van dit soort beelden uitgaat, legt de nadruk op onze ondernemingszin en creativiteit als provincie. Levendigheid staat niet gelijk aan ‘bewegende mensen’. Levendigheid kan ook zitten in voertuigen, water, wolkenpatronen, enz.
Stillevens gebruiken we enkel indien het onderwerp of de doelgroep hierom vraagt.

Op ooghoogte

We geven voorkeur aan beelden van op ooghoogte. Dit creëert nabijheid en onderschrijft ons ondersteunende, beschermende karakter. Het maakt ook meteen duidelijk dat de provincie niet in een ivoren toren zit, maar tussen de mensen staat en zo verbindend werkt met andere partijen. Op ooghoogte staat niet gelijk aan ‘shiny happy people’ in beeld brengen. Beelden op ooghoogte krijgen zelfs wanneer er geen mensen zichtbaar zijn, toch een gevoel van menselijke aanwezigheid.
Luchtbeelden (vogelperspectief) kunnen indien we puur geografisch een bepaald gebied in beeld willen brengen.

Echt

We geven voorkeur aan echte beelden en geen aangekochte stockbeelden. Echte beelden zijn beelden die in de provincie Antwerpen genomen zijn (en dat zie je duidelijk) én echte mensen (geen perfecte modellen) in beeld brengen. Echte beelden onderschrijven onze nabijheid en voelen voor de ontvanger zeer vertrouwd aan.
Indien er stockbeelden gebruikt worden, moeten ze een realistische weergave zijn van de doelgroep en de provinciale context.