Ons kompas

Onze visie

Onze visie omschrijft waar we naartoe willen, onze bestaansreden. Het geeft onze visie op de wereld, de mens en onze producten weer en bepaalt de richting die we met provincie Antwerpen willen uitgaan op de lange termijn.

We zijn een verkozen overheid met de expertise en ervaring om antwoorden op maat te bieden voor bovenlokale maatschappelijke uitdagingen in de provincie.

We werken van op voldoende afstand en zijn toch steeds dichtbij.

Onze missie

Onze missie beschrijft hoe we de lange-termijndoelstellingen van onze visie willen bereiken. Het is een concrete formulering van de bijdrage die we willen leveren.

De provincie Antwerpen wil …

  • de meest vanzelfsprekende partner zijn voor alle bovenlokale behoeften en uitdagingen
  • zich duidelijk positioneren tussen de Vlaamse overheid en de gemeenten door haar aanpak en haar focus
  • uitblinken in duurzame vernieuwing door leiderschap en vakmanschap
  • herkenbaar zijn door een ge├»ntegreerd en resultaatgericht beleid 
  • gewaardeerd worden als een samenwerkende, open en lerende organisatie die ruimte geeft aan haar medewerkers om creatief te zijn