Submerk

de provincie Antwerpen als mede-afzender

Terug naar overzicht merkarchitectuur

In uitzonderlijke gevallen worden diensten of producten een submerk.

Submerken communiceren vanuit hun eigen logo en huisstijl, maar voegen evenwaardig het logo van de provincie Antwerpen toe. Indien gewenst kan een descriptor (de adresgegevens van het submerk) worden toegevoegd.

Een submerk word je niet zomaar. Een product of dienst moet voldoen aan vier voorwaarden:

  1. een submerk is een exclusief product van de provincie Antwerpen;
  2. een submerk heeft een eigen identiteit en een aanbod dat de normale verwachtingen overstijgt die mensen van een provinciebestuur hebben;
  3. een submerk heeft als belangrijkste doelgroep ‘de burger’, niet de eigen sector of het middenveld, en staan via een eerstelijnsaanbod in direct contact met het grote publiek;
  4. een submerk heeft een aanbod in de belevingseconomie (cultuur, ontspanning, educatie, etc.) en bevindt zich in een concurrentiële omgeving.

Een voorbeeld van een goedgekeurd submerk
  1. Arenberg is 100% eigendom van de provincie Antwerpen en er bestaat geen Arenberg in een andere provincie;
  2. Arenberg is een kunstenorganisatie waar vaste waarden en ontluikend talent op drie podia hun weg vinden naar het brede publiek. Hiermee overstijgt Arenberg wat mensen normaal van een provinciebestuur verwachten;
  3. Arenberg richt zich in hoofdzaak tot de burger en staat via haar zaal en communicatiekanalen (programmabrochure, posters, infolijn, website, ..) in direct contact met het grote publiek;
  4. Arenberg biedt culturele producten en concurreert met andere cultuurhuizen (Stadsschouwburg, culturele centra, Bourla, …).

 

Huisstijl submerken

Hier vind je gedetailleerde huisstijlrichtlijnen voor submerken.

Voorbeelden submerken