Labels

Terug naar overzicht merkarchitectuur

Een label geeft informatie over duurzaamheid, kwaliteit, de herkomst, de veiligheid, de doelgroep of de samenstelling van een product. Een label moet worden toegekend.

Criteria voor het ontwikkelen van labels

Vanuit de provincie Antwerpen komen we vooral in aanraking met officiële labels (bijvoorbeeld Fairtrade).
Daarnaast worden er door provincie Antwerpen ook eigen labels ontwikkeld (bijvoorbeeld 10op10).

Een label van de provincie Antwerpen:

  • moet een duidelijk beschreven doelgroep hebben die het label kan behalen;
  • moet richtlijnen hebben voor het behalen van het label en een systeem voor kwaliteitsbewaking nadien;
  • moet een gevoel opwekken (en mag dus niet louter informatief zijn). Bijvoorbeeld: het label geeft vertrouwen, het wekt sympathie, het stelt gerust, etc.;
  • moet zo breed mogelijk inzetbaar zijn (geen niche-labels) en binnen de provinciale doelstellingen passen.

De aanvraag om een label te ontwikkelen wordt via de taskforce ingediend.

Afspraken over het gebruik van een label

Een label is geen logo en mag zich niet als dusdanig gedragen. Het mag nooit afzonderlijk gebruikt worden, maar moet steeds gecommuniceerd worden in combinatie met de uitreiker van het label of met de ontvanger van het label.

Situatie 1: label is eigendom van de provincie Antwerpen

De provincie Antwerpen mag als uitreiker van het label promotie voeren bij relevante doelgroepen voor het behalen van het label.
Bijvoorbeeld: de provincie Antwerpen mag het 10op10 label promoten bij scholen. Dit gebeurt binnen de monolithische huisstijl.

  • De tekst in het label moet in het provinciale lettertype Museo zijn.
  • Een label heeft geen eigen website. Een eigen social media profiel is mogelijk. De profielfoto is het logo van de provincie Antwerpen. De aanmaak van het profiel en het opstellen van een social media plan gebeurt steeds in samenspraak met de Communicatiedienst.
  • Het label wordt niet gebruikt in organisatorische communicatie (visitekaartje, omslagen en de e-mailsignatuur).
  • Een label treedt nooit op als partner of sponsor. We gebruiken hiervoor het logo van de provincie Antwerpen.
  • Het label mag enkel op zeer kleine of speciale formaat communicatiedragers geïsoleerd gebruikt worden.

De ontvanger (bijvoorbeeld een school) mag het label in combinatie met het logo van de provincie Antwerpen toevoegen op zijn communicatie. Het mag hiervoor de eigen huisstijl gebruiken. Het logo van de provincie Antwerpen kan bijvoorbeeld naast het label of in een balk onderaan staan.

Situatie 2: label is eigendom van een externe partij

Wanneer het label van een externe partij (bijvoorbeeld Fairtrade) wordt gebruikt door de provincie Antwerpen, dan krijgt het label een plaats binnen de huisstijl en is het duidelijk ondergeschikt aan het logo van de provincie.