Campagnes

Terug naar overzicht merkarchitectuur

Met de term ‘campagne’ bedoelen we zowel campagnes als projecten, evenementen en acties.

Criteria voor het ontwikkelen van een campagne

Een campagne biedt de mogelijkheid om op een creatieve manier een boodschap te communiceren naar een afgebakende doelgroep.

Een campagne vanuit het moedermerk moet aan alle volgende voorwaarden voldoen:

 1. een campagne heeft als belangrijkste doelgroep ‘de burger’, niet de eigen sector of het middenveld. Binnen de doelgroep van burgers zijn een of enkele relevante subdoelgroepen mogelijk;
 2. een campagne heeft een meetbare doelstelling;
 3. langlopende campagnes (langer dan 1 jaar) moeten regelmatig vernieuwd worden. Vernieuwing is nodig om de campagne boeiend te houden voor de doelgroep. Je kan vernieuwen bijvoorbeeld door de boodschap aan te passen, een nieuw thema uit te lichten, een ander beeld te gebruiken, een nieuwe doelgroep toe te voegen, een extra kanaal in te schakelen, etc.

Afspraken over het gebruik van een campagne:

 1. een campagne heeft geen logo. Een campagne mag een herkenbaar, terugkerend campagnebeeld gebruiken, maar dat mag zich nooit als logo gedragen. Het mag nooit afzonderlijk gebruikt worden;
 2. een campagne volgt de huisstijlrichtlijnen voor moedermerkcommunicatie, inclusief het lettertype Museo.
 3. een campagne wordt gecommuniceerd in drie of meer communicatiedragers (bijvoorbeeld: affiche + advertentie + social media);
 4. een campagne mag een eigen campagnewebsite ontwikkelen, met keuze uit een aantal wordpress templates. Een campagne mag een eigen social media profiel hebben. De profielfoto moet het logo van de provincie Antwerpen zijn. Zowel de website als het social media profiel worden na afloop van de volledige campagne afgesloten;
 5. een campagne wordt nooit gebruikt in organisatorische communicatie (visitekaartje, omslagen, templates, e.d.). Promobanners onder de e-mailsignatuur zijn toegestaan mits restricties. Die promotiebanner mag niet groter zijn dan 340 pixels op 110 pixels (12cm op 4cm op 72ppi). Hoe kleiner en eenvoudiger, hoe gebruiksvriendelijker.
 6. een campagne treedt nooit op als partner of sponsor. We gebruiken hiervoor het logo van provincie Antwerpen.

Een interne campagne

Een interne campagne heeft als doelgroep de medewerkers van provincie Antwerpen.

De campagne heeft dezelfde beperkingen en vrijheden als een externe campagne, met uitzondering van 3 zaken:

 1. een interne campagne mag geen eigen campagnewebsite ontwikkelen
 2. een interne campagne mag geen eigen social media profiel gebruiken
 3. voor een interne campagne mag geen promobanner gebruikt worden in e-mailsignatuur